Ondersteuning en advies aan werkgevers bij het aanstellen van kandidaten met een arbeidshandicap.
U bent op zoek naar gemotiveerde en geschikte medewerkers. Tegelijkertijd wilt u als werkgever invulling geven aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Werkgevers zien doorgaans vooral de praktische bezwaren zoals een verhoogde begeleidingsbehoefte en verhoogde kans op ziekte uitval waardoor bijzondere talenten en ijzersterke motivatie vaak onderbelicht blijven.

 

De wirwar aan aan regelingen die vanuit verschillende overheidsinstanties bestaaan zijn divers en wisselen regelmatig. Hiernaast zijn er diverse mogelijkheden om een dienstverband aan te bieden. Dit maakt dat werkgevers nogal eens terugschrikken om een dienstverband aan te bieden aan iemand met een arbeidshandicap. Jammer, want deze samenwerking brengt naast een geschikte en gemotiveerde medewerker meer diversiteit in uw team. En een samengesteld team is een succesvoller team. Ik help u graag in uw zoektocht naar de juiste medewerker!

 

Door te ondersteunen bij werving en selectie, te adviseren en ondersteunen bij het aanbieden van een dienstverband en te voorzien in extra begeleidingsbehoefte zorg ik voor een succesvolle en duurzame samenwerking. U kunt bij mij terecht voor deskundig advies op het gebied van:

-werving en selectie van kandidaten

-advies en praktische ondersteuning bij het aanbieden van een dienstverband

-de inrichting van een passende werkplek

-tips en trucs voor collega’s

-begeleiding op de werkplek

-loopbaanadvies van uw medewerkers

Wat kost dat?
De kosten voor begeleiding van uw medewerker worden in de meeste gevallen volledig gedekt door het UWV. Of dit zo is, maak ik u voorafgaand aan een samenwerking volledig inzichtelijk. Advies en praktische ondersteuning bij de verschillende aanvragen worden door deze vergoeding gedekt.
Organisatie
Na verschillende functies in de re-integratie branche, ben ik in 2014 gestart als zelfstandig ondernemer. Mijn ervaring in het begeleiden van mensen uit het doelgroepenregister van UWV zet ik vooral in om sociale ondernemingen, stichtingen en kleine zelfstandigen te ondersteunen. Zie voor een uitgebreid curriculum mijn profiel op Linkedin.
Opdrachtgevers
-Stichting MEO

-Stichting Meewerken in Eemland

-Werktraject Noordholland

-Regiokoeriers Westfriesland

Aanbevelingen
 • "Bas kan met alle doelgroepen om gaan. Heeft zeer veel geduld met een ieder. Weet oplossingen op een creatieve manier aan te dragen. Wat hij zegt doet hij! Kan de werkgever als werknemer duidelijk en helder informatie verstrekken. Is commercieel en kan toch maatwerk leveren"
  Gersiene Reerds, Arbeidsdeskundige bij UWV Werkbedrijf
 • "Bas kan ik het beste omschrijven als een georganiseerde en ambitieuze coach die soepel inspeelt op veranderingen. Hij is zeer betrokken bij cliënten en haalt via zijn durf en creativiteit het maximale uit de cliënten. De samenwerking met Bas was bijzonder goed te noemen, waarbij zijn goede beheersing van rust, resultaatgerichtheid en energie belangrijke waarden zijn"
  Chantal van der Valk, Coach bij Career & Kids en Career & Live
 • "In 2013 en 2014 heb ik met Bas samengewerkt. Bas in zijn rol als jobcoach en ik als eindverantwoordelijke voor een productiebedrijf. Samen hebben wij in deze periode één van onze medewerkers gecoacht. Na dit coachingstraject is de medewerker aan een nieuwe uitdaging begonnen in een andere branche en in een compleet andere functie. Een resultaat dat wij zonder hem niet bereikt zouden hebben! Ik heb in dit traject Bas leren kennen als een coach met een open-mind en met een oprechte betrokkenheid voor zijn kandidaat èn zijn privé omgeving. Een coach die uitdaagt en (denkbeeldige) grenzen ter discussie stelt. Bas heeft zich daarnaast opgesteld als een goede intermediair naar verschillende instanties en is bij het proces betrokken geweest tot en met de formele afronding."
  Bert Anneveldt, manager operations Europe bij Floramedia
 • "Bas kenmerkt zich als een onbevangen netwerker die in staat is zijn cliënten te stimuleren door haalbare en meetbare doelen te formuleren. Bij plaatsingen maakt hij een duidelijke analyse van mogelijke belemmeringen in de werkomgeving, zorgt er ook voor dat hij met de cliënt aan de slag gaat om nieuw en effectief gedrag te ontwikkelen. Bas is in staat om rustig te blijven in drukke tijden, is daardoor een steunpilaar in het team. Wellicht ook niet gek als je zijn passie duiken in ogenschouw neemt."
  Jeroen Van Poppel Sr. consulent sw-projecten at Callant b.v.
Actueel
Werkgevers krijgen subsidie voor interne jobcoach

Werknemers begeleiden naar het zelfstandig uitvoeren van hun werkzaamheden

Wanneer u een werknemer met een langdurige ziekte of handicap in dienst heeft, kunt u subsidie aanvragen voor een interne jobcoach. Deze kunt u inhuren, of u kunt een werknemer binnen uw organisatie aanwijzen als interne jobcoach. De werknemer krijgt van de jobcoach op de werkplek een persoonlijk inwerk- of trainingsprogramma. Dat moet ervoor zorgen dat hij uiteindelijk zelfstandig zijn werk kan uitvoeren. Na afloop van het programma blijft de interne jobcoach beschikbaar voor vragen en het oplossen van problemen.

U kunt de subsidie maximaal 3 jaar ontvangen. Mocht uw werknemer langere tijd ondersteuning nodig hebben is het mogelijk de subsidie te verlengen. U moet de noodzaak daarvan dan wel onderbouwen, UWV zal dit beoordelen.

Wilt u subsidie voor een interne jobcoach aanvragen? Dan moeten u en uw werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden vindt u in het Protocol Interne Jobcoach.

Bron: www.robidus.nl

Publicatiedatum: 27 januari 2015

In twee jaar zijn er bijna 11.000 banen bijgekomen voor mensen die door een beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

 

Binnen het bedrijfsleven kwamen er ruim 9.000 van deze banen bij, de rest van dit extra werk voor arbeidsgehandicapten ontstond bij de overheid.

Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zaterdag bekend heeft gemaakt. De afspraak is dat er de komende elf jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidshandicap: 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid.

Eind dit jaar moet het bedrijfsleven al een begin hebben gemaakt met de uitvoering van deze afspraak door 6000 extra banen te hebben voor mensen die zich door een ziekte of handicap moeilijk kunnen redden op de arbeidsmarkt. Met de 9.224 banen die er al bij zijn gekomen, liggen de werkgevers dus voor op schema. Bij de overheid stond de teller eind 2014 op 1508, dit moeten er dit jaar 3000 worden.

 

Wachtlijst

Jonggehandicapten en mensen die op de wachtlijst staan van een sociale werkplaats komen als eerste in aanmerking voor deze banen.

Deze opzet lijkt te lukken, stelt Klijnsma vast, want bij deze nieuwe banen gaat het vaak om mensen die op de wachtlijst stonden van een sociale werkplaats. Zij worden gedetacheerd bij een gewoon bedrijf. Met deze tussenstand spreekt Klijnsma van “een zeer bemoedigend begin”.

Vanaf 2017 hangt bedrijven die niet genoeg arbeidsgehandicapten in dienst nemen een boete boven het hoofd van 5000 euro per niet-ingevulde werkplek.

De PvdA is tevreden met de tussenstand. “Goed om te zien dat meer mensen met een beperking een plek hebben gekregen als collega tussen de collega’s. Zo hoort het”, aldus PvdA-Kamerlid John Kerstens.

“Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen meer is dan Max Havekaarkoffie schenken, dringt steeds meer door. Overigens moet de overheid zelf wel een tandje bijzetten.”

Bedrijven die zelf geen mogelijkheden hebben tot het bieden van een werkplek voor arbeidsgehandicapten, maar er wel voor zorgen dat partijen waarmee zij samenwerken dat doen, moeten daarvoor niet gestraft worden. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Deze bedrijven zorgen er immers ook voor dat er meer werkplekken beschikbaar zijn voor mensen met een arbeidsbeperking die minder makkelijk aan het werk komen.

Banen
Niet alle bedrijven kunnen plek bieden aan arbeidsgehandicapten, maar willen wel graag meewerken aan het creëren van meer werkplekken. Bijvoorbeeld door werk te detacheren of door samen met toeleveranciers mensen op te leiden. Zo zorgen ook zij ervoor dat het werk ontstaat op de plekken waar er behoefte is aan menskracht en waar faciliteiten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Quotum
De ondernemersorganisaties vinden dat het belang van het halen van 100.000 banen in 2026 niet uit het oog verloren moet worden. Belangrijk is dat ondernemers op een reële wijze kunnen bijdragen aan deze afspraak. Hoe en waar deze banen dan gevormd worden, moet niet de boventoon voeren in het debat.

Boete
Bedrijven die niet aan een bepaald percentage arbeidsgehandicapten voldoen, betalen een boete van 5.000 euro per ontbrekend persoon. Deze regeling kan ingaan in 2017 als de banen niet gehaald worden.

 

Bron: MKB Nederland

Publicatiedatum: 2 februari 2015

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht